საგანმანათლებლო პროგრამა

 

მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამა "მუზეუმი და სკოლა". პროგრამა გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის I - IV კლასებისათვის.

პრეზენტაცია I - IV

მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამა "მუზეუმი და სკოლა". პროგრამა გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის IV - VI კლასებისათვის.

პრეზენტაცია IV - VI

მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამა "მუზეუმი და სკოლა". პროგრამა გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის VI - VIII კლასებისათვის.

პრეზენტაცია VI - VIII

მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამა "მუზეუმი და სკოლა". პროგრამა გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის IX - XII კლასებისათვის.

პრეზენტაცია IX - XII

 

 
Copyright © 2019 ქობულეთის მუზეუმი. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.